Preiļu novada dome paziņo, ka veic iepirkumu par pētījuma „Linsēklu kvalitātes nodrošināšana, linu audzēšanas un tehniskā tekstila pirmapstrādes kooperatīva izveide un Latvijas un Lietuvas linu audzētāju tehniskā tekstila klastera izveide”

30.06.2006.

      Preiļu novada dome paziņo, ka veic iepirkumu par pētījuma „Linsēklu kvalitātes nodrošināšana, linu audzēšanas un tehniskā tekstila pirmapstrādes kooperatīva izveide un Latvijas un Lietuvas linu audzētāju tehniskā tekstila klastera izveide” veikšanu, projekta Interreg IIIA Nr. SIII-078 „Sadarbības tīkla izveide starp Latvijas un Lietuvas linu audzētājiem un pārstrādātājiem” ietvaros.


Paredzamā līgumcena: 9 999 Ls (tai skaitā ar PVN 18%)

Darba uzdevums pētījuma veikšanai


Papildus informācijai griezties pie kontaktpersonas J. Eglīša, tālr. 5322766, e-pasts: janis.eglitis@preili.lv

30.06.2006.

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.