Paziņojums lauksaimniekiem

30.06.2006.


  Cienījamie lauksaimnieki, atcerieties, ka jūsu saimniecībai līdz 15. jūlijam LAD jāiesniedz iesniegums papildus valsts tiešajiem maksājumiem par realizēto piena tonnu kvotas ietvaros 2005. gadā.
   Līdz 15.jūlijam LAD jāiesniedz iesniegums par aitu māšu skaitu uz 1. jūliju, ja saimniecības ganāmpulks ir reģistrēts Lauksaimniecības Datu centrā un tajā nav mazāk par 10 aitu mātēm.
Veidlapas var saņemt pie pagasta lauku attīstības speciālistiem Preiļu un Aizkalnes pagastu centros.

Janīna Beča,
Aizkalnes pagasta centra lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 30.06.2006.