Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

30.06.2006.1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 24, LV-5301. ESF projekts Nr. VPD1/ESF/NVA/05/APK/3.1.5.2./0008/3 „Darba tirgus izpēte Preiļu novada attīstībai”


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Identifikācijas Nr.: Preiļu novada dome, 2006/7Ie3. Iepirkuma priekšmets: Projekta „Darba tirgus izpēte Preiļu novada attīstībai” finansu audita veikšana4. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


5. Informācija par uzvarētāju
Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls (bez PVN)


SIA Rīgas audits


Skolas ielā 11, Rīga, LV-1010


250


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu: –


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 29.jūnijs 2006.gads


Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 30.06.2006.