Preiļu novada dome paziņo, ka vēlas slēgt līgumu par „Gājēju ietves atjaunošanu Daugavpils ielā pret māju Nr. 42

30.06.2006.


Darbu apjoms: bruģa segums 47m2 platībā
Paredzamā līgumcena: 1200 Ls (ar PVN 18 %)


Pretendentiem iesniegt pieteikumus Preiļu novada domē līdz 10.07.2006.Komisijas „Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000 Ls” priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


 J. Skutels
5322766

Pēdējās izmaiņas: 30.06.2006.