Projekta „Latvijas-Lietuvas pārrobežu basketbola čempionātu un ielas basketbola turnīru organizēšana” ietvaros tiks veikta strītbola laukumu aprīkošana – iegādātas pārvietojamās tribīnes.

28.06.2006.  Preiļu novada dome / Reģ. nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV – 5301/ paziņo, ka ES Interreg III A programmas projekta Nr. SIII-068 „Latvijas-Lietuvas pārrobežu basketbola čempionātu un ielas basketbola turnīru organizēšana” ietvaros tiks veikta strītbola laukumu / 640 m2/ aprīkošana – iegādātas pārvietojamās tribīnes, paredzamā līgumcena 5628,38 LVL/bez PVN18%/.


 


Papildus informācijai griezties pie projekta kontaktpersonas Sanitas Meļko, tālr. 53 22766, e-pasts: sanita.melko@preili.lv
Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītāja: Jāņa Skuteļa, tālr. 53 07327, e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 Projekta koordinators 
Z.Erts


2006.gaad 28.jūnijā

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.