Notiek diskusijas par jauniešu seksuālo un reproduktīvo veselību

27.06.2006.

 
  2004. gada 16. novembrī Rīgā notika tikšanās, kurā vairāk nekā 50 nevalstiskās organizācijas (tostarp biedrība “Preiļu NVO centrs”), kas darbojas veselības, izglītības, jaunatnes un sociālajā jomā, atbalstīja LĢPSVA (Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija)  “ Papardes Zieds” priekšlikumu izveidot koalīciju.


  2005. gada 18. janvārī koalīcijas sanāksmē partneri vienojās par koalīcijas mērķi, noteica sadarbības principus un stratēģiskos darba virzienus. Tie ir:


–       SRV (Seksuālās Reproduktīvās veselības) izglītības nodrošināšanas veicināšana,


–        jauniešiem draudzīgu veselības pakalpojumu attīstīšana,


–        speciālistu kapacitātes un sadarbības veicināšana.


  Koalīcijas mērķis ir aktualizēt seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumus sabiedrībā kopumā un īpaši politiskajā līmenī.


  Kopš koalīcijas dibināšanas ir realizēti vairāki pasākumi un aktivitātes stratēģisko virzienu realizēšanai un koalīcijas izvirzītā mērķa sasniegšanai. Šobrīd NVO koalīcijā ir jau 55 organizācijas no visas Latvijas.


  Biedrības “Preiļu NVO centrs” pārstāvji regulāri apmeklē “Papardes Zieda” rīkotos seminārus, šogad ir norisinājušies 3 semināri, pēdējais no tiem notika 25. maijā Ādažos. Semināra galvenā tēma bija jauniešu reproduktīvā un seksuālā veselība, tika runāts par AIDS un HIV izplatību, kas gan ir zemāka nekā 2001. gadā, bet saslimstības procents tomēr ir liels. Vēl tika runāts par abortiem. Kaut gan Latvijā mākslīgo abortu rādītājs pēdējos desmit gados ir samazinājies divas reizes, tomēr uz simts dzimušiem bērniem 2005. gadā Latvijā veikti 59 mākslīgie aborti. Šobrīd Latvijā, diemžēl, jauno sieviešu vidū līdz 20 gadiem tiek veikti atkārtoti aborti.


  Semināra laikā risinājās diskusijas un pārrunas, kāpēc abortu skaits ir tik liels un kāpēc jaunieši biežāk slimo ar seksuāli transmisīvajām saslimšanām. Secinājām, ka jauniešiem ir maz informācijas par kontracepcijas iespējām, kā arī jauniešiem nav pieejami draudzīgi veselības pakalpojumi. NVO Koalīcija uzskata, ka jauniešiem nepieciešams īpašs centrs, uz kuru viņi var nākt paši pēc savas iniciatīvas, kur viņiem nav jāsaskaras ar birokrātiskajiem šķēršļiem, lai tiktu pie ārsta vai konsultanta. Jaunietis varētu atnākt uz centru un uzdot jautājumus par savu ķermeni, par tā attīstību, par seksuālo attiecību uzsākšanu, par izsargāšanos, par grūtībām, kas radušās, un nesaņemt nosodījumu. Viņam visu izskaidrotu un konsultētu īpaši apmācīti speciālisti. Šie pakalpojumi balstītos nevis uz ārstēšanu, bet uz profilakses darbu, lai novērstu neplānotu grūtniecību un iespējamās saslimšanas.


  NVO Koalīcija pamazām un neatlaidīgi tuvojas šī mērķa sasniegšanai, precīzāk, jauniešiem draudzīgu veselības pakalpojumu ieviešanai Latvijā. Tieši šobrīd, kad Latvijā sākas Saeimas pirmsvēlēšanu kampaņas, tiek organizētas tikšanās un diskusijas ar politiķiem.

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2006.