Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu viesnīcas pakalpojumiem inovāciju menedžmenta kursu realizēšanai

26.06.2006.1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome, Interreg IIIA projekts SIII – 062 „Inovatīvo produktu izstrādāšana, ieviešana un attīstība Latvijas un Lietuvas mazajos un vidējos uzņēmumos”


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Identifikācijas Nr.: Preiļu novada dome 2006/6Ie3. Iepirkuma priekšmets: Viesnīcas pakalpojumu iegādāšanās inovāciju menedžmenta kursu realizēšanai4. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


5. Informācija par uzvarētāju
Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls (bez PVN)


Dikļu pils


Dikļu pils, p/n Dikļi, Dikļu pag., LV-4223


7632,44


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 20.jūnijs 2006.gads


Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322


 


 

Pēdējās izmaiņas: 26.06.2006.