Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu inovāciju menedžmenta kursu iegādei

22.06.2006.1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome, Interreg IIIA projekts SIII – 062 „Inovatīvo produktu izstrādāšana, ieviešana un attīstība Latvijas un Lietuvas mazajos un vidējos uzņēmumos”


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301 Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Identifikācijas Nr.: Preiļu novada dome 2006/5Ie3. Iepirkuma priekšmets: Inovāciju menedžmenta kursu iegāde4. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


5. Informācija par uzvarētāju
Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


(bez PVN)


Rīgas Tehniskā universitāte


Kaļķu 1, Rīga LV-1658


2500


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu: –


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 20.jūnijs 2006.gads


Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 22.06.2006.