Tikai līdz 31.augustam var iesniegt dzīvojamo māju privatizācijas pieteikumus

20.06.2006.


  Tiem, kas līdz šim nav paspējuši noprivatizēt savu dzīvokli, atgādinām, ka dzīvojamo māju privatizācijas pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir šā gada 31. augusts, un turpmāk tas netiks pagarināts.
  Ja īrniekam ir jau piedāvāts privatizēt dzīvokli, bet viņam kādu iemeslu dēļ nav sertifikātu un nav arī līdzekļu, lai tos iegādātos, viņam ir iespēja privatizēt dzīvokli ar atlikto maksājumu. Tādā gadījumā ir jāizdara tikai pirmā iemaksa, kurai jābūt vismaz 30% apmērā no pirkuma cenas. Par tālāko maksāšanas kārtību topošajam dzīvokļa īpašniekam jāvienojas ar privatizācijas komisiju. Atliktais maksājums iespējams līdz pieciem gadiem.
  Ar 1. septembri Latvijā iezīmēsies jauna darbība ar dzīvojamām mājām un dzīvokļiem, ko noteiks Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likums. Būtiskākā atšķirība būs tā, ka iedzīvotāji savus dzīvokļus īpašumā varēs iegādāties nevis par sertifikātiem, kā tas bija līdz šim, bet vienīgi par naudu.
  Likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumā atšķirīgi būs dzīvokļu un māju novērtēšanas principi un kritēriji. Dzīvojamo māju privatizācijā bija sava novērtēšanas metodika, kas bija apstiprināta ar Ministru Kabineta noteikumiem un paredzēta tikai dzīvokļu privatizācijai. Savukārt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums paredz objekta – dzīvokļa vai dzīvojamās mājas, novērtējumu, kas faktiski atbilst nekustamā īpašuma tirgus vērtējumam.
  Valsts vai pašvaldību dzīvokļu vai dzīvojamo māju pārdošanu, atsavināšanu varēs ierosināt vai nu pats īrnieks, kas dzīvo dzīvoklī vai mājā, vai arī pašvaldība un valsts kā īpašnieks. Ja īrnieks ierosinās, ka viņš grib pirkt dzīvokli, pašvaldībai vai valstij kā dzīvokļa īpašniekam būs tiesības izlemt, pārdot īrniekam dzīvokli vai ne.
  Ja pašvaldība pati ierosinās dzīvokļa pārdošanu, likums paredz kārtību, ka jebkurā gadījumā īrniekam būs pirmpirkuma tiesības, ko īrnieks varēs izmantot viena mēneša laikā. Īrniekam tiks piedāvāts konkrēts pārdošanas līgums, kurā būs minēta dzīvokļa pārdošanas cena. Līdz tam pašvaldība šo dzīvokli būs reģistrējusi zemesgrāmatā, novērtējusi, pieņēmusi lēmumu par atsavināšanu.
  Īrniekam būs tiesības pirkt dzīvokli vai nepirkt. Ja īrnieks atteiksies no savām pirmpirkuma tiesībām, tad likums paredzēs nākamo soli, kādā pašvaldība dzīvokli varēs atsavināt, proti, pārdot izsolē. Likums paredz kārtību, kādā to varēs veikt. Pašvaldība vai valsts to varēs darīt gadījumā, ja konkrētās mājas vai dzīvokļa īrnieks tiks pārvietots uz citu dzīvokli vai dzīvojamo platību. Tas varēs notikt tikai, pašvaldībai ar īrnieku savstarpēji vienojoties, pretējā gadījumā pašvaldība faktiski tālāk dzīvokli realizēt nevarēs.

Ilona Noriete,
valsts aģentūras „Mājokļu aģentūra” sabiedrisko attiecību menedžere

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.