Preiļupē un Pelēču ezerā peldēties atļauts

20.06.2006.


  V/a „Sabiedrības veselības aģentūra” Rēzeknes filiāle Preiļos informē, ka 5.- 6. jūnijā paņemtie peldūdeņu kvalitātes monitoringa paraugi pēc mikrobioloģiskajiem un fizikāli ķīmiskajiem izmeklējumiem Preiļu rajona Pelēču ezerā un Preiļupē atbilst pieļaujamajiem normatīviem. Norādītajās peldvietās peldēties atļauts.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.