Preiļu novada dome nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu

19.06.2006.


  Preiļu novada dome nodod atsavināšanai uz pašvaldības vārda Zemesgrāmatā reģistrēto triju stāvu būvi – dzīvojamo māju (nepabeigta celtniecība) kopā ar zemes gabalu 1885 m², Preiļos, Jaunā ielā 2.
  Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – Ls 30 000. Izsoles reģistrācijas maksa – Ls 20, nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) – Ls 3000. Maksāšanas veids – 100% latos.
Izsole notiks 2006. gada 25. jūlijā plkst. 16.00 Preiļu novada domes 2. stāva 8. kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi.
  Nekustamo īpašumu var apskatīt Preiļos, Jaunā ielā 2, darbadienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš saskaņojot pa tālruni 9972178.
  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domes 1. kabinetā – klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, darbdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00, informācija pa tālruni 5322766.
  Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2006. gada 25. jūlijā plkst. 15.00.
  Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi: pircējs gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem nodrošina būves nodošanu ekspluatācijā (tai skaitā, piegulošās teritorijas labiekārtošanu).


 


 

Pēdējās izmaiņas: 19.06.2006.