Informācija ganāmpulku īpašniekiem

15.06.2006.


Cienījamie ganāmpulka īpašnieki !


  Informējam jūs, ka par dzīvnieku skaitu ganāmpulkā jāiesūta datu centrā veidlapa „Ziņas par dzīvniekiem” pēc stāvokļa uz 2006. gada 1. jūliju.
  Veidlapas var saņemt pagastu centros pie lauku attīstības speciālistiem vai izdrukāt nomājas lapas www.ldc.gov.lv .

Lidija Veigule,
Preiļu pagasta centra lauku attīstības speciāliste,
tālrunis 5322513

Pēdējās izmaiņas: 15.06.2006.