Preiļu Mūzikas un mākslas skola slēdz līgumu ar SIA „AE KLAVIERES” par koncerta flīģeļa kapitālremontu

13.06.2006.


  Preiļu Mūzikas un mākslas skola (Reģ.Nr.90000041065, Juridiskā adrese: Raiņa bulv. 26, Preiļi, LV-5301) slēdz līgumu ar SIA „AE KLAVIERES” reģ. Nr. 40003573187 par koncerta flīģeļa, mod. 2750, „A.Fōrster” kapitālremontu. Līgumcena – 1776,74 Ls. Bez PVN 18 %.

Pēdējās izmaiņas: 13.06.2006.