Projekts “Inovatīvu projektu izstrādāšana, ieviešana un attīstība Latvijas un Lietuvas mazajos un vidējos uzņēmumos”.

12.06.2006.

       


  Preiļu novada domes Biznesa koordinācijas un attīstības centrs sadarbībā ar Ignalinas atomelektrostacijas reģiona biznesa inkubatoru ir šī gada aprīlī ir uzsācis projekta ‘Inovatīvu projektu izstrādāšana, ieviešana un attīstība Latvijas un Lietuvas mazajos un vidējos uzņēmumos’ realizāciju.


  Maijā uzņēmējiem tika dota iespēja piedalīties projekta ietvaros organizētajā kursā „Mārketings mazā uzņēmumā”, kuru pasniedza mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālists, Biznesa augstskolas „TURĪBA” sabiedrisko attiecību fakultātes dekāns Andris Pētersons (Mag hist., Mag.soc). Dalībniekiem tika sniegts īss ieskats mūsdienu mārketinga teorijā un rasti oriģināli risinājumi vairākām dažādu nozaru uzņēmumu praktiskām problēmām. Kursa organizatori ir pārliecināti, ka iegūtās zināšanas lieti noderēs Preiļu novada uzņēmumu sekmīgai attīstībai, inovatīvu produktu un pakalpojumu ieviešanai tirgū.
  Jūnijā projektu vadības kursu pasniedza Mg.Paed, ITProject+ sertificēts speciālists Juris Uzulāns. Projekta ietvaros dalībniekiem tika dots ieskats projektu vadības metodikā: projekta izstrādāšanas un vadības elementu uzdevumos, atbilstoši katra dalībnieka konkrētajām interesēm. Projekta vadīšanas prasmes var uzskatīt par nākotnes mazo un vidējo uzņēmumu vadības prioritāti, tieši šīs prasmes ir tik nepieciešamas Latvijas uzņēmumu iekļūšanai Eiropas vienotajā tirgū.
19. un 20. jūnijā Preiļu novada uzņēmējiem tiks dota iespēja piedalīties kursā „Uzņēmumu finanšu vadība”, kuru vadīs Rīgas Starptautiskās biznesa administrācijas augstskolas pasniedzējs, profesionāls ekonomikas un grāmatvedības kursu pasniedzējs Jānis Vanags. Šajā kursā uzsvars tiks likts uz uzņēmuma finanšu analīzes metodēm un uzņēmuma kapitāla struktūras optimizācijas paņēmieniem.
  Jūnija pēdējā nedēļā projekta ietvaros projektā iesaistītajiem Preiļu novada uzņēmējiem tiks dota unikāla iespēja piedalīties inovāciju menedžmenta kursos, kuri ietver interaktīvu biznesa organizācijas komandu spēli internetā, kuras rezultātā spēles dalībnieki iegūs uzņēmuma vadības, uzņēmuma finansu vadības, tirgus izpētes, marketinga, reklāmas, uzņēmuma attīstības un produktu attīstības prasmes.
  Inovāciju menedžmenta kursa teorētiskā daļa būs daļēji tālmācības formā, izmantojot drukātos studiju materiālus latviešu un angļu valodās un multimediju mācību materiālus. Kursu ietvaros darba grupas dalībnieki apgūs arī biznesa sarunu prasmes un sarunu ar investoriem prasmes. Kursu rezultātā sekmīgajiem kursu dalībniekiem tiks izsniegti valsts vai universitātes atzīti sertifikāti.  Projekta „EIDIP” sabiedrisko attiecību speciāliste
Sanita Bogdanova

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.