Iedalīti līdzekļi projekta „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas 7. kārta” īstenošanai

07.06.2006.


  6.jūnija Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts enerģētikas politikai paredzētās apropriācijas summas sadalījums 2006.gadam, akceptējot atbilstošu MK rīkojumu.
  Rīkojuma projekts nosaka likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam” enerģētikas politikai paredzētās apropriācijas summas sadalījumu starp projektiem, kuri iesniegti Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam 1.prioritātes „Igtspējīgas attīstības veicināšana” 1.pasākuma „Vides infrastruktūras un tūrisma uzlabošana” 4.aktivitātei „Siltumapgādes sistēmu uzlabošana” 2.apakšaktivitāte „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē” un Valsts investīciju programmai.
  Preiļu rajona Preiļu novada domei projekta „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas 7. kārta” īstenošanai iedalīti 240 000 latu.

Pēdējās izmaiņas: 07.06.2006.