„Mūsmājās” noslēdzies projekts „Mēs esam, gribam un spējam”

06.06.2006.  Preiļu novada sabiedriskā organizācija – biedrība “Mūsmājas” veiksmīgi pabeigusi projekta “Mēs esam, gribam un spējam” realizāciju Preiļos.
  Projektu finansiāli atbalstīja Pasaules Bankas ANO Attīstības programma Latvijā, Preiļu novada dome un Preiļu novada invalīdu biedrība. Projekta kopējais finansējums – US$ 7518. Realizācijas laiks 2005.gada maijs – 2006.gada maijs.
  Projekta aktivitātes sekmēja atšķirīgu sociālo grupu pārstāvju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, savstarpējās sapratnes veidošanos, dialogu, izmantojot teorētiskās un praktiskās aktivitātes personības attīstības veidošanā. Aktivitātēs piedalījās 15 bērni no dažādām sociālajām grupām – bērni ar īpašām vajadzībām, bērni no trūcīgām ģimenēm un bērni no labvēlīgām ģimenēm. Nodarbības vadīja 3 pedagogi un 5 brīvprātīgie. Aktivitātēs tika iesaistīti arī bērnu vecāki. Projekta laikā notika nodarbības, kurās bērni iepazinās ar literāro materiālu, paši zīmēja skices leļļu teātra afišām un reklāmas bukletiem. Bērni izgatavoja lelles un iestudēja leļļu teātri “Brēmenes muzikanti” pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem. Lai bērni labāk izprastu viens otru un atšķirības starp dažādiem cilvēkiem, notika psiholoģiskas pārrunas par to cik dažādi un atšķirīgi ir gan dzīvnieki un putni gan cilvēki, bet neskatoties uz to visi var dzīvot draudzīgi un palīdzēt viens otram. Šī kopīgā darba rezultātā tapa projekta reklāmas buklets.
  Teātra izrādes notika Preiļu pilsētā un Rudzātu pagastā. Projekta dalībnieki bija aizbraukuši pieredzes apmaiņas braucienā uz Rudzētu speciālo internātskolu, kur bērni ar īpašām vajadzībām ar lielu interesi ne vien skatījās izrādi, bet tika tajā arī iesaitīti. Viņi palīdzēja radīt izrādei īpašu noskaņojumu, atveidojot puķes pļavā un zvaigznes debesīs. Arī izrādes mazie aktieri bija gandarīti, ka spēja sagādāt kādam prieku. Projekta noslēgumā notika visu projektā iesaistīto dalībnieku un vecāku kopīga tikšanās un diskusija par projekta norisi.

Anitra Sondore,
Dienas centra vadītājaPēdējās izmaiņas: 23.10.2018.