Izsludināta cenu aptauja pakalpojuma līguma slēgšanai par pētījuma veikšanu

05.06.2006.

            
  Preiļu novada dome ir izsludinājusi cenu aptauju pakalpojuma līguma slēgšanai par pētījuma veikšanu.
  ESF līdzfinansētā projekta „Darba tirgus izpēte Preiļu novada attīstībai” ietvaros paredzēts veikt darba tirgus pētījumu.
  Informācija atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā (www.iub.gov.lv).


  Preču un pakalpojumu iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tehniskā specifikācija pētījuma veikšanaiZigmārs Erts
tel. 5322766

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.