„Latvijas-Lietuvas pārrobežu basketbola čempionāta un ielas basketbola turnīru organizēšana” ietvaros tiks veikti strītbola laukuma asfaltbetona seguma izbūves būvdarbi.

01.06.2006.


 


Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome, Interreg IIIA projekts SIII – 068 „Latvijas – Lietuvas pārrobežu basketbola čempionātu un ielas basketbola turnīru organizēšana”


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


(iela, pilsēta/ciems/pagasts, rajons)


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Identifikācijas Nr.: Preiļu novada dome, 2006/2Ie3. Iepirkuma priekšmets: Strītbola laukuma izbūves darbi4. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


5. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


(bez PVN)


SIA Latgales ceļdaris


Višķu 21d, Daugavpils LV-5410


5472


 


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:-


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 15.jūnijs 2006.gads (diena/mēnesis/gads)


Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.