Preiļu novada dome uzaicina pieteikties Preiļu pilsētas apvedceļa izbūves Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei.

01.06.2006.

Preiļu novada dome uzaicina
pieteikties Preiļu pilsētas apvedceļa izbūves Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei.


Līguma noslēgšanas noteikumi:


1.Jāizstrādā Tehniski ekonomiskais pamatojums Preiļu pilsētas apvedceļa izbūvei, pilsētas dienvidrietumu pusē starp Valsts 1.škiras autoceļiem Preiļi – Līvāni un Preiļi – Daugavpils.


2.Jāpiedāvā optimālais apvedceļa izvietojums (trase) un pamatojums atbilstoši noteiktajām normām.


3.Jāaprēķina aptuvenas tehniskā projekta izstrādes un apvedceļa izbūves  izmaksas.


Piedāvājumā jāuzrāda TEP izstrādāšanas izmaksas un TEP sagatavošanas un iesniegšanas termiņš Pasūtītājam.


 


Preiļu novada domes izpilddirektors   V.Ivanovs


 5307327
J.Skutels

Pēdējās izmaiņas: 01.06.2006.