Projekta „Latvijas-Lietuvas pārrobežu basketbola čempionāta un ielas basketbola turnīru organizēšana” ietvaros tiks veikti strītbola laukuma nožogošanas būvdarbi.

24.05.2006.

 
   Preiļu novada dome / Reģ. nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV – 5301/ paziņo, ka ES Interreg III A programmas projekta Nr. SIII-068 „Latvijas-Lietuvas pārrobežu basketbola čempionāta un ielas basketbola turnīru organizēšana” ietvaros tiks veikti strītbola laukuma nožogošanas būvdarbi. Būvdarbu apjoms: metāla siets 72m X 4m augstumā – 288m2 un kaprona aizsargsiets 35,5m X 4m. Paredzamā līgumcena – 1 846,36LVL/ bez PVN 18%/.  Projekta kontaktpersonas:

Preiļu novada domes projekta vadītāja Sanita Meļko, tālr. 53 22766, e-pasts: sanita.melko@preili.lv

Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 53 07327, e-pasts: janis.skutels@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.