Preiļu novadā notiks darba tirgus izpēte

24.05.2006.

               Laika posmā no 2006. gada 1.jūnija līdz 2007. gada 1. janvārim Preiļu novada dome īstenos ESF līdzfinansēto projektu „Darba tirgus izpēte Preiļu novada attīstībai”. Projekta kopējās izmaksas sastāda 23 983,76 Ls.
  Projekta vispārējais mērķis ir veikt detalizētu darba tirgus situācijas un attīstības scenārija izpēti, kā arī dažādu to ietekmējošo faktoru izpēti, nodrošināt analītisko bāzi pamatotu lēmumu pieņemšanai visos līmeņos, efektīvas nodarbinātības politikas izstrādei un ieviešanai, kas veicinātu Lisabonas mērķu sasniegšanu un reģionu līdzsvarotu, ilgtspējīgu, inovatīvu attīstību.
  Projekta tiešā mērķa ietvaros paredzēts izstrādāt pētījumu „Darba tirgus izpēte Preiļu novada attīstībai”, kurš paredz esošās situācijas analīzi un rīcības programmu nodarbinātības pilnveidošanai Preiļu novadā ar īstermiņa, ilgtermiņa un vidēja termiņa jautājumu risināšanu. Pētījuma izstrādei tiks piesaistīts pētījuma veicējs.
  Projektā iesaistīti sadarbības partneri: Valsts Nodarbinātības aģentūras Preiļu nodaļa, Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs un Preiļu rajona padome. Projekts tiks īstenots Preiļu rajona teritorijā, projekta pieteicējs ir Preiļu novada dome.

Zigmārs Erts,
Preiļu novada domes plānošanas daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.