Latvijas Dabas fonds ir izsludinājis pieteikšanos bioloģiski vērtīgu zālāju apsekošanai

23.05.2006.

 
  Pieteikumus Jūs varat sūtīt Latvijas Dabas fondam līdz  25. maijam.
  Speciāli sagatavotu anketu, kura Jums jāaizpilda, un sīkāku informāciju Jūs varat saņemt pie pagastu lauku konsultantiem. Pieteikumam klāt jāpievieno LAD izsniegta lauku bloku kartes kopija ar atzīmētu apsekojamo platību.
  Pēc LDF sniegtās informācijas no pagājušajā gadā saņemtajiem pieteikumiem bioloģiski vērtīgo zālāju kritērijiem atbilda nedaudz virs 30% no visām apsekojamā platībām. Pārējie izrādījās vai nu pamesti un neapsaimniekoti, vai salīdzinoši nesenā pagātnē -kolhozu laikos aparti zālāji, kuru atjaunošanās noris ļoti lēni. Šogad atlase tiks veikta stingrāk, galvenokārt  apsekojot pļavas upju un ezeru palienas un vietas ar izteikti paugurainu reljefu vai slapjās avotainās teritorijas.

Atcerieties!
   Bioloģiski vērtīgi zālāji ir dabiski zālāji, kas nav sēti un apmēram  20 gadus nav tikuši uzarti, kā rezultātā ekstensīvi apsaimniekojot ar tradicionālām metodēm – pļaušanu un ganīšanu, šie zālāji ir izveidojušies par sarežģītām ekosistēmām ar lielu bioloģisku daudzveidību.
   Par apsekošanas rezultātiem zemju īpašnieki tiks informēti pēc šī gada 15. novembra.
  Informāciju par lauku bloku kartēs iezīmēto bioloģiski vērtīgo zālāju platībām un robežām varēs iegūt nākamā gada pavasarī LAD reģionālajā pārvaldē.

Janīna Beča
,
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciālists 

Pēdējās izmaiņas: 23.05.2006.