Ministru prezidents Aigars Kalvītis vizītes laikā Preiļos atzīst izglītības sistēmas sakārtošanas nepieciešamību.

19.05.2006.

 
  19. maijā darba vizītē Preiļus apmeklēja LR Ministru prezidents Aigars Kalvītis. Ministru prezidents domē tikās ar priekšsēdētāju Jāni Eglīti un pārrunāja pašvaldībai aktuālus jautājumus.
  Nedaudz vēlāk Aigars Kalvītis piedalījās 5. Preiļu rajona Grāmatu svētku atklāšanā un „Latvijas Avīzes” diskusijā ”Izglītība un uz zināšanām balstīta ekonomika”. Diskusijā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža, 8. Saeimas deputāte Ina Druviete, politiķi Andris Bērziņš (Latvijas ceļš), Juris Zaķis (LSDSP) un Vilnis Kazāks (TB/LNNK).
  Preiļu Valsts ģimnāzijā uz tikšanos ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti un Izglītības un zinātnes ministri Baibu Rivžu bija sapulcējušies Preiļu rajona skolu pedagogi un Preiļu novada uzņēmēji. Sarunas tēma bija veltīta izglītības sistēmas nākotnei Latvijā.
  Ministru prezidents uzsvēra, ka katram Latvijas iedzīvotājam ir bērni vai mazbērni, tāpēc katrs ir ieinteresēts saņemt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību. Nākamajā finanšu periodā valstī valdība par prioritāti ir izvirzījusi izglītību un zinātni. Vairāk par 1 miljardu latu Eiropas Savienības finansējuma tiks novirzīts izglītības sistēmas sakārtošanai. Valstī jāatjauno skolu siltināšanas un informatizācijas programmas, jāpilnveido mācību līdzekļi dabaszinību pilnvērtīgai mācīšanai, no šī gada 1. septembra pedagogiem paredzēts darba algas pieaugums 50 latu apmērā.
  Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža atzinīgi novērtēja valdības atbalstu izglītībai, pateicās skolotājiem par darbu, atzinīgus vārdus veltīja uzņēmējiem, kuri atbalsta izglītību. Šonedēļ Ministru kabinetā tiks pieņemts lēmums par grāmatu naudas sadali skolām.
  Ministre un pedagogi bija vienisprātis, ka jāpaaugstina skolotāju prestižs skolās, bērniem jāzina ne tikai viņu tiesības, bet arī pienākumi. Jārisina jautājums par jauno skolotāju ieplūšanu skolās, jo tikai 9% no pedagoģisko programmu beidzējiem augstākajās mācību iestādēs aiziet strādāt uz skolām, pārējie izvēlas darbu citās struktūrās. Šobrīd skolās ir pārāk daudz birokrātijas, to atzina arī Ministru prezidents, piekrītot, ka skolās mācību procesā jāizmanto arī praktiķi.
  Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis izteica viedokli, ka pārāk daudz tiek prasīts no skolotāja. Pedagogam jāmāca savs priekšmets, jāstrādā reizē par psihologu, sociālo pedagogu un aprūpētāju. Nepieciešams akcentēt palīgdienestu lomu skolā. Nevar prasīt no skolotāja, lai viņš atrisinātu skolēna psiholoģiskās problēmas ģimenē, tāpēc jāpalielina psihologa un sociālā pedagoga kapacitāte skolā. 
  Ministru prezidents pieskārās arī darbaspēka aizplūšanai uz Īriju, atzīstot, ka daļa Latvijas iedzīvotāju, strādājot ārpus Latvijas, apgūst darba pieredzi un iemācās svešvalodu. Viņi rod motivāciju savam darbam, redzot cilvēku dzīves mērķus Īrijā.
  Mēs dzīvojam Eiropā, darba tirgus ir vaļā, darba ņēmējiem Latvijā ir panāktas vienādas tiesības ar citu Eiropas valstu iedzīvotājiem. Darba devējiem, savukārt, jādomā par darba ražīguma paaugstināšanu. Pie pašreizējā darba ražīguma mēs nesasniegsim citu Eiropas valstu algas. Kā parāda pētījumi, Īrijas sabiedrība augstu vērtē mūsu pamatskolu un vidusskolu, savukārt nosoda ierēdņu augstprātīgo attieksmi pret cilvēkiem Latvijā. Ministru prezidents atzina, ka lielākā daļa cilvēku no darba ārzemēs grib atgriezties. Mums jādomā, kā viņiem palīdzēt, lai viņi ārzemēs nopelnīto naudu iepludinātu Latvijā un veidotu savus uzņēmumus.
  Tikšanās noslēgumā Aigars Kalvītis pasniedza Ministru prezidenta Pateicības rakstus Preiļu rajona skolu direktoriem un skolotājiem par nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā. Pateicības rakstus saņēma Aglonas vidusskolas skolotāja Valentīna Ondzule, Aglonas internātvidusskolas skolotāja Velga Puzo, Jersikas pamatskolas skolotāja Anna Greidāne, Līvānu 2. vidusskolas direktore Klavdija Daukšte, Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas skolas direktors Gunārs Luriņš, Līvānu bērnu un jauniešu centra direktore Valentīna Poikāne, Pelēču pamatskolas skolotājs Romualds Kairāns, Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāja Eleonora Bleive, Preiļu 2. vidusskolas skolotāja Nataļja Kondratjeva, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja Spulga Vilcāne, Aizkalnes pamatskolas direktore Mudrīte Vija Lozda, Priekuļu pamatskolas skolotāja Anita Puncule, Galēnu pamatskolas direktore Dzintra Priževoite, Dravnieku pamatskolas direktore Evelīna Visocka, Rudzātu vidusskolas direktors Vladislavs Spriņģis, Sutru pamatskolas skolotāja Anita Ručevska, Vārkavas pamatskolas direktora vietniece Ruta Šarkovska un Vārkavas vidusskolas skolotāja Helēna Piziča.
  Vizītes laikā Aigars Kalvītis apskatīja Valsts Ieņēmumu dienesta Preiļu rajona nodaļas jauno ēku un apmeklēja Riebiņu novadu.
  Ministru prezidentu pavadīja 8. Saeimas deputāte Elita Šņepste, Ministru prezidenta padomniece sociālajos jautājumos Ilze Stobova un Ministru prezidenta padomnieks politikas plānošanas jautājumos Oskars Balodis.

Maija Paegle


  

Pēdējās izmaiņas: 19.05.2006.