Nodarbinātības valsts aģentūra sāk kampaņu „DARBA DEVĒJ, DOD DARBU!”

17.05.2006.

Nodarbinātības valsts aģentūra sāk kampaņu „DARBA DEVĒJ, DOD DARBU!”


  Lai pievērstu darba devēju uzmanību Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rūpju lokā nonākušajam darba meklētājam, maijā tiks īstenota reklāmas un informatīvā kampaņa „Darba devēj, dod darbu!”. Tās mērķis – lauzt stereotipu, ka NVA var piedāvāt tikai mazkvalificētu darbaspēku bez atbilstošas izglītības. Tas ne vienmēr atbilst patiesībai, jo ļoti daudz cilvēku, piemēram, izvēloties mainīt nodarbošanos, darba meklēšanas periodā reģistrējas NVA un izmanto iespēju saņemt bezdarbnieka pabalstu. Liela daļa no viņiem ir kvalificēti speciālisti ar augstāko izglītību.


  Pēdējā laikā izskan darba devēju neapmierinātība ar darbaspēka trūkumu valstī, tomēr tajā pašā laikā Latvijā pēc statistikas datiem šī gada 31. martā bija reģistrējušies 78 759 bezdarbnieki un darba meklētāji jeb 7,4 % no ekonomiski aktīvajiem Latvijas iedzīvotājiem. Šīs pretrunīgās situācijas iemesli – nereti neadekvāta darba samaksa, neapmierinoši darba apstākļi un darba vide, darba devēja diskriminējošā attieksme pret darbiniekiem utt. Daudzi Latvijas iedzīvotāji nonāk grūtas izvēles priekšā –atrast sev piemērotu darbu dzimtenē vai meklēt darbiekārtošanās iespējas ārvalstīs.


  Darba attiecības ir komplicēts komunikācijas modelis un ne jau visi darba meklētāji gatavi peļņā doties uz ārzemēm, tāpēc Nodarbinātības valsts aģentūra vēlas palīdzēt darba devējam atrast īsto darbinieku un darba meklētajam – savu darba vietu tepat Latvijā.


  „Situācija ir sarežģīta, jo, piemēram, Rīgā šī gada 31.martā bija reģistrēti 15 135 bezdarbnieki (4,1 %), tajā pašā laikā mūsu datu bāzē bija atrodamas tikai 6870 vakances. Lielākoties tās ir mazkvalificēta darba vietas ar zemu atalgojumu. Apmēram 70% darba piedāvājumu galvaspilsētā ir ar minimālo algu, un ir grūti motivēt cilvēkus strādāt par šādu samaksu. Tāpēc nav brīnums, ka daudzi izvēlas meklēt darbu ārzemēs”, atzīst Nodarbinātības valsts aģentūras direktors Ringolds Beinarovičs.


  Patlaban, lai piereģistrētu savas vakances, darba devējiem pietiek tikai piezvanīt vai nosūtīt faksu uz kādu no vietējām NVA filiālēm. Pastāv iespēja reģistrēt vakances arī NVA mājas lapā (www.nva.lv). Lai gan programma šobrīd darbojas pārejas režīmā, visi darba devēji tiek aicināti publicēt savas vakances arī šeit, jo ik dienu mājas lapu apmeklē aptuveni 1500 darba meklētāju.


  Šobrīd notiek aktīvs darbs pie ērtas, visu Latvijas reģionu un profesiju aptverošas, CV un vakanču datu bāzes izveides. Ieviešot jauno bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmu (BURVIS), atrisināsies ne tikai informācijas plūsmas efektivitāte starp darba devēju un bezdarbnieku, bet tiks izveidota Latvijas mēroga darba devēju reģistrēto vakanču datu bāze.


  Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp darba meklētājiem un darba devējiem, apjomīgā CV un vakanču datu bāze tiks integrēta NVA mājas lapā, kas nodrošinās brīvo darba vietu un darba meklētāju CV publicēšanu internetā. NVA šādu pakalpojumu sāks nodrošināt sākot jau ar nākamo gadu.


   „Šobrīd NVA datu bāzē ievietotās vakances ir pieejamas arī drukātā veidā NVA filiālēs un darba informācijas kabinetos, kurus ik mēnesi apmeklē vidēji 160 000 cilvēku, tāpēc darba devējus aicinu paralēli sludinājumiem presē ievietot informāciju par vakancēm arī mūsu datu bāzē. Lai to darītu, ir nepieciešama vien pilsoniskā griba un vēlme būt atbildīgiem par darbaspēka resursu attīstību mūsu valstī.” uzsver R. Beinarovičs.


  Kampaņa „Darba devēj, dod darbu!” tiek īstenota ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.


Informāciju sagatavoja
Indra Soika, kampaņas koordinatore, tālr.6455823
Ilona Jurševska
, NVA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, tālr.7021812

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.