Biedrība „Nēvo Drom” organizē Latgales čigānu apvienošanās pasākumu.

31.05.2006.

31. maijā plkst. 15.00
Līču kultūras namā,
Līčos, Jaunatnes ielā 1


Biedrība „Nēvo Drom” organizē
Latgales čigānu
apvienošanās pasākumu


 


Pasākuma programma:


• Pasākuma atklāšana – A. Jakubovskis
• Biedrības „Nēvo Drom” valdes priekšsēdētāja A.Berezovska
apsveikums pasākuma dalībniekiem
• Preiļu novada domes priekšsēdētāja J.Eglīša uzruna
• Austrumu čigānu dejas un dziesmas

Pēdējās izmaiņas: 31.05.2006.