Preiļu novada čempionāts orientēšanās sportā

17.05.2006.

 


Preiļu novada čempionāts orientēšanās sportā


Nolikums


Mērķi un uzdevums:
1. Popularizēt orientēšanās sportu kā veselīgu laika pavadīšanas veidu.
2. Iesaistīt Preiļu novada iedzīvotājus sportiskajās aktivitātēs, tādā veidā paaugstinot fizisko kondīciju.
3. Noskaidrot novada labākos orientieristus.


Vieta un laiks:
1. Sacensības notiks 2006. gada maijā – septembrī 4 kārtās:
1. kārta – 25. maijā pie Zemessardzes 35. bataljona štāba,
2. kārta – 8. jūnijā pie Zemessardzes 35. bataljona štāba,
3. kārta – poligonā Badelka (datums tiks paziņots atsevišķi),
4. kārta – septembris (vieta un datums tiks precizēts).
2. Sacensību sākums 17.30 – 19.00.


Sacensību organizatori:
Sacensības organizē Preiļu novada dome. Kontaktpersona L. Valdonis (9556446). Distanču priekšnieks J. Pintāns (6165837).


Dalībnieki:
 Dalībnieki sadalīti sekojošās vecuma grupās:
 S1 V1 1990. g. dz. un jaunāki;
 S2 V2 1989. g. dz.- 1987. g. dz.;
 S3 V3 1986. g. dz.- 1966. g. dz.;
 S4 V4 1965. g. dz. un vecāki.


Programma un vērtēšana:
Sacensības notiks pavēlēs distancē. Dalībnieka rezultātu atsevišķās kārtās vērtēs pēc distancē pavadītā laika, katrā vecuma grupā atsevišķi. Kopvērtējumu aprēķinās, ņemot vērā iegūtos punktus kopā 3 kārtās. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram vairāk punktu pēdējā kārtā.


Apbalvošana:
Katrā kārtā ar diplomiem apbalvos 1.- 3. vietu ieguvējus katrā vecuma grupā. Kopvērtējumā apbalvos 1.-3. vietu ieguvējus katrā vecuma grupā.


Materiālais nodrošinājums:
Dalībnieki sacensību vietā tiks nodrošināti ar kartēm, numuriem un siltu tēju. Dalības maksa pieaugušajiem – 0.50 Ls, skolēniem – 0.20 Ls katrā kārtā.


Pieteikumi:
 Sacensību vietā iesniedzami vārdiski pieteikumi.Nolikums vienlaikus ir arī ielūgums uz sacensībām.


 

Pēdējās izmaiņas: 17.05.2006.