Tiks veikti strītbola laukuma izbūves būvdarbi

10.05.2006.


PAZIŅOJUMS


  Preiļu novada dome / Reģ. nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV – 5301/ paziņo, ka ES Interreg III A programmas projekta Nr. SIII-068 „Latvijas-Lietuvas pārrobežu basketbola čempionāta un ielas basketbola turnīru organizēšana” ietvaros tiks veikti strītbola laukuma izbūves būvdarbi. Būvdarbu apjoms – 648 m2 pamatnes sagatavošana un asfaltēšana. Paredzamā līgumcena – 5 508,47 LVL /bez 18% PVN/.


  Papildus informācijai griezties pie projekta koordinatora: Sanita Meļko, tālr. 53 22766, e-pasts: sanita.melko@preili.lv
  Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītāja: Jāņa Skuteļa, tālr. 53 07327, e-pasts: janis.skutels@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.