Jauni projekti Preiļu rajona galvenajā bibliotēkā

27.04.2006.

  27. aprīlī Preiļu rajona galvenajā bibliotēkā notika projekta „Jaunās informācijas tehnoloģijas bērniem – drošs ceļš uz nākotni” un projekta „Pašvaldības bibliotēka – pašvaldības un reģiona attīstības faktors” prezentācija. Projektu finansējums saņemts no Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas”. Pasākumā piedalījās Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) projekta vadītājs Aldis Liepa un VVBIS projekta vadītāja asistente Sanita Jurkāne.
  Bibliotēkas speciāliste informācijas jautājumos Anitra Poplavska iepazīstināja ar projekta „Jaunās informācijas tehnoloģijas bērniem – drošs ceļš uz nākotni” rezultātiem. Projekta ietvaros ir ierīkota viena datorizēta darba vieta Preiļu 2. vidusskolas, Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu arodvidusskolas, Aizkalnes pamatskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas bibliotēkās, Aizkalnes bibliotēkā, Preiļu rajona galvenajā bibliotēkā (RGB) un Preiļu RGB Bērnu nodaļā. Sadarbojoties skolu, publiskajām bibliotēkām un skolu informācijas speciālistiem, ir izveidots interneta adrešu ceļvedis bērniem un jauniešiem par interesantākajiem un aktuālākajiem interneta resursiem novadā, rajonā, Latvijā un ārzemēs. Par interneta adrešu ceļveža nepieciešamību liecina pieaugušais bibliotēkas mājas lapas apmeklētāju skaits.
  Preiļu Valsts ģimnāzijas informātikas skolotājs Juris Erts, kurš darbojās projekta darba grupā, izklāstīja, ka iecerētais projekts ir ilgtspējīgs un katrs interesents arī turpmāk var sūtīt informāciju interneta adrešu ceļveža papildināšanai. 
  Ar projekta „Pašvaldības bibliotēka – pašvaldības un reģiona attīstības faktors” aktivitātēm iepazīstināja bibliotēkas vecākā bibliogrāfe Marianna Jeļisejeva. Projekta ietvaros bibliotēka ir saņēmusi datortehniku, ir iekārtotas divas datorizētas darba vietas ar interneta pieslēgumu bibliotēkas apmeklētāju vajadzībām un divu darbinieku vajadzībām, izveidotas trīs jaunas datu bāzes – a/s „Preiļu siers”, „Novadnieku enciklopēdija” un „Triju Zvaigžņu ordeņu kavalieri”.
  Novadnieku enciklopēdijā atspoguļota informāciju par 300 personām, kuras devušas paliekošu ieguldījumu Preiļu rajona attīstībā, savukārt bibliotēkas datu bāzē par Triju zvaigžņu ordeņa kavalieriem varam atrast ziņas par 63 ordeņa saņēmējiem, kuri dzimuši vai darbojušies Preiļu rajonā.
  Par lielāko siera ražotni un eksportētāju valstī – a/s „Preiļu siers”, materiāli ir savākti, sadarbojoties ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju, uzņēmuma vadību un laikrakstu redakcijām.
  A/s „Preiļu siers” projektu administratore Lolita Valdone bija gandarīta, ka, atspoguļojot kultūras un izglītības darbinieku veikumu, tiek sistematizēta informācija arī par a/s „Preiļu siers”, kas ir Latgales piena straumes galvenais elements. Šobrīd uzņēmumā ir 316 darba vietas, bet, īstenojot vēl vienu vērienīgu projektu, uzņēmums piedāvās darbu vēl 40 strādājošiem. 2005. gadā a/s „Preiļu siers” bija noslēgti piena iepirkšanas līgumi ar 6300 piena piegādātājiem. Kā zināms, 95% Preiļos saražotā siera tiek eksportēti uz Eiropas Savienības valstīm. Pateicībā par uzņēmuma informācijas sistematizēšanu Lolita Valdone bibliotēkai uzdāvināja vairākas grāmatas „Četri gadalaiki ar sieru”.
  Preiļu rajona padomes izpilddirektore Aina Pastore atzina informatizācijas lielo nozīmi mūsdienās un pateicās bibliotēkas kolektīvam par ieguldīto darbu datu bāzes veidošanā.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2006.