Ko darīt, ja kūlas dedzinātāju uguns ir skārusi jūsu laukus

28.04.2006.


  Sakarā ar sauso laiku arvien vairāk tiek reģistrēti kūlas dedzināšanas gadījumi. Esiet uzmanīgi! Ja uguns ir skārusi arī jūsu īpašumā esošos laukus, bet tas nav noticis jūsu vainas dēļ, jums jāgriežas Lauku atbalsta dienestā (LAD) ar iesniegumu, kurā jānorāda vārds, uzvārds, klienta numurs, zemes gabala atrašanās vieta, bloka numurs, bojātā platība un situācijas apraksts.
  Tādā veidā jūs sevi pasargāsiet no izskaidrošanās ar LAD atbildīgajiem darbiniekiem un no iespējamajām soda sankcijām.
  Iesnieguma veidlapas var saņemt pie pagastu lauku attīstības speciālistiem.

Janīna Beča,
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2006.