Preiļu novada domes Biznesa koordinācijas un attīstības centrs sāk realizēt projektu uzņēmējiem.

26.04.2006.
  Preiļu novada domes Biznesa koordinācijas un attīstības centrs sadarbībā ar Ignalinas atomelektrostacijas reģiona biznesa inkubatoru ir uzsācis projekta ‘Inovatīvu projektu izstrādāšana, ieviešana un attīstība Latvijas un Lietuvas mazajos un vidējos uzņēmumos’ realizāciju.


  Šis projekts ir guvis atbalstu ES kopienas iniciatīvas Interreg III A, apakšprogrammā Interreg III B.


  Aprīlī projekta dalībnieki (mazie un vidējie uzņēmēji) piedalījās sociālās motivācijas nodarbībās, kuras vadīja Mag.Ed. Ženija Bērziņa. Pasniedzēja kursu dalībniekus iepazīstināja ar pašapziņas un pašvērtējuma lomu, stresa samazināšanas un novēršanas iespējām, pārmaiņu plānošanu un ieviešanu, darbinieku motivāciju, sevis organizēšanu, kā arī ar citām mūsdienu uzņēmējam svarīgām tēmām.
  Uzņēmēji guva ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī paši iesaistījās aktuālo jautājumu apspriešanā un praktisko piemēru analīzē. Kursu noslēgumā vairums dalībnieku nodarbības novērtēja kā ļoti interesantas un noderīgas darbam. Visi atzina, ka gūto informāciju izmantos ne tikai sava uzņēmuma vadīšanas procesā, bet arī personīgajā dzīvē.


  Maijā notiks finanšu vadības un mārketinga nodarbības, kurās uzsvars tiks likts uz produkta popularizēšanu tirgū, biznesa plānu un ES projektu rakstīšanu un citām uzņēmējiem svarīgām tēmām.

  Jūnijā ir plānots inovāciju menedžmenta kurss, kuru pasniegs RTU profesors Dr. A. Kapenieks. Praktiskajā daļā tiks izspēlētas reālas situācijas uzņēmumā, kas būs jārisina izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas. Šis kurss notiks kopā ar projekta partneriem no Lietuvas.

  Jūlijā notiks divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu un Lietuvas uzņēmēju grupas viesošanās Latvijā. Šo vizīšu laikā būs iespēja iepazīties ar kaimiņvalsts mazo un vidējo uzņēmumu pieredzi, dibināt kontaktus, reklamēt un tirgot savus ražojumus.

  Augustā ir paredzēta projekta noslēguma konference, kurā projekta partneri atskatīsies uz paveikto, prezentēs biznesa idejas un jaunievedumus.


Projekta asistente,
Preiļu novada domes Biznesa attīstības un koordinācijas centra konsultante
Kristīne Ruča 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.