Atgādinājums Lauku Attīstības pasākumu plāna “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai” atbalsta pretendentiem

24.04.2006.


 Ikgadējā atskaite, LAD forma 2 eksemplāros, par iepriekšējā periodā veiktajām aktivitātēm, kopā ar noslēgtā gada ienākumu deklarāciju vai gada pārskatu jāiesniedz līdz 2006.gada 1.jūnijam. Tikai pēc tās izvērtēšanas tiks veikts maksājums kārtējam gadam. Atskaišu formas varat saņemt LAD vai pie pagastu lauksaimniecības speciālistiem.


 

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2006.