Informācija lauksaimniekiem, kuriem ir piešķirtas tiešās tirdzniecības kvotas

13.04.2006.


  Līdz 2006. gada 10. maijam “Lauksaimniecības datu centram” jāiesniedz kvotas gada deklarācija. Atskaites jāiesniedz arī tad, ja tiešās tirdzniecības kvota kvotas gada laikā nav izmantota, ierakstot atskaitē nulli. Atskaites un gada deklarācija nav jāiesniedz tajā gadījumā, ja tiešās tirdzniecības kvota līdz 2005. gada 31. decembrim tikusi pārveidota par piegādes kvotu. Atskaišu veidlapas un tuvāku informāciju var saņemt LDC Preiļos vai pie pagastu lauku konsultantiem.

Pēdējās izmaiņas: 13.04.2006.