Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze sola atbalstu laukiem

11.04.2006.


  7. aprīlī Preiļos Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze tikās ar lauksaimniekiem, lauku attīstības speciālistiem un interesentiem.
  Tikšanās laikā ministrs informēja klātesošos, kas no iecerētā ir paveikts un kāds atbalsts laukiem ir paredzēts turpmāk. Pagājušajā gadā izdevās nacionālajām subsīdijām izmantot jaunu pieeju. Tas nozīmē, ka visos reģionos lauksaimniekiem bija vienlīdzīgas iespējas saņemt līdzekļus. Turpmāk nopietni jādomā par naudas sadalījumu pa gadiem, jo nav pieļaujams, ka pirmajā gadā tiek izmantoti visi laukiem pieejamie līdzekļi. Tas rada celtniecības darbu izcenojumu pieaugumu un cita veida pakalpojumu cenu celšanos.
  Liela finansējuma daļa nākotnē ir paredzēta lauksaimnieku izglītošanai, jo katram zemniekam jāmācās novērtēt tirgus un savas iespējas, izmantot konsultāciju pakalpojumus un startēt projektos. Katra lauku saimniecība, liela vai maza, ir uzņēmums ar savu attīstības plānu un vajadzībām. Brīžiem, droši vien, pietrūkst tikai uzņēmības.
  Ministrs uzsvēra, ka pamats labai attīstībai nākotnē ir Zemkopības ministrijas dienestu un konsultāciju sistēmas attīstība un pašvaldību lauku attīstības speciālistu produktīvs darbs. Arī līdz šim mēs bez šiem cilvēkiem nebūtu varējuši izdarīt tik daudz. Tur kur ir speciālisti, kas gatavo attīstības projektus, ieguldījums atmaksājas īsā laikā, to atzīst arī pašvaldību vadītāji.
  Lauku attīstībai naudai jāpaliek laukos, tāpēc šogad ir noteikta norma, ka mazāk labvēlīgo apvidu maksājumus bez papildus nosacījumiem saņems saimniecības, kurās ir līdz 30 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Lielajiem zemes lietotājiem ir noteikts lopu vienību skaits uz katru zemes hektāru.
  Speciālisti ir vienisprātis, ka mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta maksājumu apmērs arī turpmāk katrā reģionā nedrīkst samazināties. Ja būs mazāki platību maksājumi, pārējai naudai tāpat jānonāk attiecīgajā reģionā investīciju veidā.  
  No valsts budžeta saglabāsies finansējums lauku attīstības speciālistiem. Svarīga ir informācijas apmaiņa starp lauksaimniecības konsultāciju dienesta speciālistiem un pašvaldībām, lai pašvaldībās būtu precīza informācija par apstiprinātajiem projektiem.
  Tiks atbalstītas saietu vietas laukos, lai cilvēki nāktu kopā un apspriestu attīstības idejas savās saimniecībās un pašvaldībās.  
  Ministrs atbildēja uz konkrētiem lauksaimnieku un pašvaldību vadītāju jautājumiem, kas skar dažādas problēmas. Tika norādīts, ka cukura reforma valstī bija nepieciešama, bet piensaimniecībā tāda reforma nav iespējama, tāpēc nav pamata uztraukties. Latvijai ir izdevīgi, lai tiktu atceltas piena kvotas, jo kvotu līmenis valstij ir noteikts pārāk zems. Patēriņa un pārstrādes vajadzības jau tagad turpina pieaugt, un mums ir vajadzīgas papildus ražošanas iespējas.
  Ministrs paskaidroja, ka mainīsies arī mežu ciršanas un atjaunošanas nosacījumi, ko noteiks Ministru kabinets.
  Mārtiņš Roze, tāpat kā daļa pašvaldību vadītāju, ir neizpratnē par linkopības slikto attīstību. Uzņēmējiem ir nākušas klāt jaunas zināšanas šajā jomā, bet linu audzēšanas apjoms nav palielinājies. Pieprasījums pēc linu produkcijas aug, cena par galaproduktu ir ļoti laba, bet linkopības attīstība šobrīd ir apstājusies visās Eiropas valstīs. Protams, vajadzīgas nopietnas investīcijas, jāmaina tehnoloģijas gan linu audzēšanas, gan pārstrādes procesā. Acīmredzot, kurš uzņēmums pirmais uzsāks šo biznesu, tas būs ieguvējs.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 11.04.2006.