Pavasaris atnācis ar pilsētas sakopšanas darbiem

11.04.2006.


  SIA „Preiļu saimnieks” uzsācis Preiļu pilsētas sakopšanas darbus. Pagājušajā nedēļā visintensīvāk tika strādāts pie galveno ielu tīrības un krūmu izciršanas gar ceļmalām un Preiļupītes krastiem. No izcirstajiem krūmiem sagatavotā šķelda tiks izmantota apkurei.
  Piektdien pēcpusdienā darbā tika laista ielu slaukāmā automašīna „Ravo Compakt”. Kā pastāstīja SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, automašīna ir iegādāta pirms trim gadiem. Tā ir bijusi lietota tikai neilgu laiku. Uzņēmuma vadītājs uzskata, ka ar tās palīdzību ātrāk un kvalitatīvāk varēs sakopt pilsētu. Atbildīgie darbinieki izstrādās ielu kopšanas maršrutus, tiks atvieglots sētnieku darbs un daļa sētnieku varēs izvēlēties labāk atalgotu darbu uzņēmumā.
  Komunālās daļas vadītāja pienākumu izpildītāja Zenta Igolniece informēja, ka pavasarī darāmā ir daudz. Sniega apslēptie netīrumi tagad redzami visur. Tas liek rosīgāk darboties ne tikai SIA „Preiļu saimnieks” darbiniekiem, bet arī individuālo māju īpašniekiem. Sakopjot savas teritorijas, būtu lūgums atkritumus savākšanai izlikt darba dienās, lai piektdienās tos varētu izvest. Individuālo māju īpašniekiem jāiegriežas SIA „Preiļu saimnieks” un jānoslēdz līgumi par atkritumu savākšanu, savukārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jāpadomā, varbūt kādā mājas pagalmā nekoptās puķu dobes vietā būtu jāizveido zālājs.   
  Sākoties pavasarim, daudzu dzīvojamo māju apkārtnē bija uzkrājies ūdens. Sevišķi bēdīgs skats bija izveidojies Skolas ielā, kur ūdens bija ieplūdis pat dzīvojamo māju pagalmos. Tā kā ledus caurulēs nebija vēl atkusis, ūdeni nācās novadīt, to izsūknējot ar ūdens sūkni.
Kad pilsētas ielas būs iztīrītas no ziemas gružiem, būs jāsakopj dzīvojamo namu masīvi. A/s „Preiļu siers” dzīvojamā mikrorajona teritorijā jānozāģē vecie koki, kas bojā māju pamatus, daudzās vietās pilsētā būs jāstāda krāšņumkrūmi un puķes. Katoļu draudzes baznīcas priekšā ieplānots veco rožu dobi aizstāt ar jauniem krāšņumkrūmiem.
  Parkā paredzēts savākt atkritumus, iztīrīt dīķus, gar celiņu malām izvākt lapas. Visā parka teritorijā lapas netiks grābtas, jo tās ir labs mēslojums kokiem.
  Šogad SIA „Preiļu saimnieks” ir pārņēmis pilsētas ārējā apgaismojuma tīklus. Uzņēmuma elektriķi ir apsekojuši visas pilsētas ielas un konstatējuši veicamo darbu apjomu. Pavisam nesen noslēgts līgums ar materiālu piegādātājiem, šobrīd notiek apgaismojuma tīklu tehniskā apkalpošana. No sākuma, lai sakārtotu apgaismojumu pilsētā, veicamo darbu izmaksas būs lielākas, vēlāk, regulāri uzturot apgaismojuma tīklus, līdzekļi būs nepieciešami tikai kārtējiem remontdarbiem.
  SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks ir pārliecināts, ka kārtība sākas no daudziem faktoriem. Uzņēmums strādā saskaņā ar valdes pieņemtajiem lēmumiem. Valde nosaka uzņēmuma prioritātes un koncepciju. Šobrīd, sākoties pavasarim, svarīga ir pilsētas un novada tīrība un kārtība. „Gribētos, lai Preiļi būtu vissakoptākā pilsēta vismaz Latgales reģionā”, savu vēlējumu izteica Jānis Mūrnieks.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 11.04.2006.