Preiļu novada autoceļus 2006. gadā profilēs „Jēkabpils ceļi”

11.04.2006.

  Preiļu novada domē noslēgusies cenu aptauja par Preiļu pilsētas ielu ar grants segumu un Aizkalnes un Preiļu pagasta centru pašvaldības autoceļu profilēšana 2006.gadā.
  No diviem saņemtajiem piedāvājumiem par cenu aptaujas uzvarētāju ar zemāko cenu tika atzīta VAS “Latgales ceļi” filiāle “Jēkabpils ceļi”.  Piedāvājuma līguma cena ar PVN 18% par viena kilometrapagastu ceļu un pilsētas ielu profilēšanu ir Ls 23,02.
  SIA „Preiļu saimnieks” piedāvātā līguma cena ar PVN 18% par viena kilometra pilsētas ielu un Preiļu pagasta ceļu profilēšanu bija Ls 26,90, par Aizkalnes pagasta ceļu profilēšanu – Ls 27,14.

Pēdējās izmaiņas: 11.04.2006.