Preiļu novada čempionāts šahā

11.04.2006.

Apstiprinu:
              Preiļu novada domes p-tājs
     Jānis Eglītis
       2006. gada 10. aprīlī


Preiļu novada čempionāts šahā


I Mērķis un uzdevumi:


 Popularizēt šahu Preiļu novada iedzīvotāju vidū;
 Noskaidrot labākos šaha spēlētājus Preiļu novadā.


II Laiks un vieta:


Sacensības notiks 2006. gada 22. aprīlī Preiļu 1. pamatskolas telpās. Sacensību sākums plkst. 10.30.


III Vadība:


Sacensības organizē Preiļu novada dome. Sacensību galvenais tiesnesis L. Valdonis.


IV Dalībnieki:


Sacensībās drīkst piedalīties Preiļu novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma un dzimuma.


V Turnīra reglaments:


Dalībnieki sacentīsies katrs ar katru. Par spēles ilgumu paziņos uz vietas atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita. Ja sievietēm ir mazāk kā trīs dalībnieces, tad viņas spēlē kopējā konkurencē.


VI Uzvarētāju noteikšana:


Uzvar dalībnieks, kurš savāc vislielāko punktu summu. Vienāda punktu skaita ziņā, augstāka vieta tam dalībniekam, kurš uzvarējis savstarpējā spēlē.


VII Apbalvošana:


I-III vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes diplomiem un medaļām.
 

Pēdējās izmaiņas: 11.04.2006.