Tiks izstrādāts projekts transporta un gājēju kustības optimizācijai Preiļu pilsētā

09.04.2006.


  Preiļu novada dome nolēma slēgt līgumu ar SIA „Cers projekti” par transporta un gājēju kustības projekta izstrādāšanu pilsētas teritorijā, ko ietver Raiņa bulvāris, Liepu iela, A. Paulāna iela un Aglonas iela. Darba uzdevumā ir noteikts izstrādāt gājēju un transporta kustības optimizācijas plānu, analizējot esošās un perspektīvās stāvvietas, gājēju un transporta plūsmu. Pēc analīzes veikšanas uzņēmums piedāvās Preiļu novada domei risinājumus, kā optimālāk organizēt gājēju un transporta kustību šo ielu teritorijā. 
  Projekta izstrādei nepieciešamais finansējums sastāda 1062 latus, ko nolemts novirzīt no Ceļu fonda līdzekļiem.
  Transporta un gājēju kustības projekta izstrāde ir svarīga saistībā ar vienu no trim krustojumu rekonstrukcijām Preiļos, kas paredzēta nākotnē. 16. martā ir izsludināts ERAF projektu konkurss “Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās”, kurā Preiļu novada dome ieplānojusi startēt ar saviem projektiem.

Pēdējās izmaiņas: 09.04.2006.