Arī Preiļu 1. pamatskolā gatavojas vēlēšanām

04.04.2006.

 
  Marts un aprīlis ir ļoti atbildīgs laiks pamatskolēniem un skolēnu padomei, jo rit gatavošanās skolēnu padomes līdera vēlēšanām. No 6.-7. klasēm jau līdz 15. martam bija jāizvirza kandidāti šim godpilnajam un arī grūtajam pienākumam, jo skolēnu padomes līderim, pēc pašu skolēnu domām, jābūt aktīvam, zinošam, atvērtam jaunām idejām, iniciatīvas bagātam, patiesam, konsekventam savos spriedumos un rīcībā, ar prasmi ieklausīties citu teiktajā, mācīties pašam un mudināt darīt to citus, pabeigt iesākto un rūpēties par to, kā tiek pildīti pienākumi.
  Skolā ir daudz labu jauniešu, taču par skolēnu padomes līdera kandidātiem kļuva Kristīne  Anspoka (6.a), Linda Freiberga (6.a), Renārs Trubačs (6.c), Ingrīda Briška (7.c) un Katrīna Urtāne (7.e).
  Par kandidātiem balsos skolēnu padome (pārstāvji no visām pamatskolas klasēm) jau tuvākajā laikā.

Pēdējās izmaiņas: 04.04.2006.