5. aprīlī plkst. 16.00 notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde

05.04.2006.


DARBA KĀRTĪBA


1. Apvienoto komiteju jautājumi:
 
1.1. Par iepirkumu procedūras veikšanu.
1.2. Par līguma slēgšanu.
1.3. Par līguma slēgšanu.
1.4. Par būvdarbu pabeigšanu.
1.5. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 
1.6. Par prioritātes piešķiršanu projektam.


2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:


2.1. Par īres līgumu pagarināšanu sociālajos dzīvokļos.
2.2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.


3. Par saistošo noteikumu „Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Preiļu novadā” izpildi.
4. Par individuālā darba veikšanas atļaujām.


 


Novada domes priekšsēdētājs   J.Eglītis


 

Pēdējās izmaiņas: 05.04.2006.