6. aprīlī iedzīvotājus iepazīstināsim ar Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumiem

06.04.2006.


  Preiļu novada dome paziņo, ka 2006. gada 6. aprīlī plkst. 17.00 Preiļu novada kultūras namā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar izstrādātajiem Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumiem, kuri sastāv no Preiļu novada Teritorijas plānojuma, Preiļu novada Attīstības programmas, Preiļu novada Vides pārskata, Preiļu novada Apbūves noteikumiem un kartogrāfiskā materiāla.
Plānojums tuvākajā laikā tiks apstiprināts Preiļu novada domē un iesniegts RAPLM izvērtēšanai.
Visi interesenti tiek aicināti uz teritorijas plānojuma prezentāciju Preiļu novada kultūras centra konferenču zālē.

Pēdējās izmaiņas: 06.04.2006.