Lietus ūdens novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus apmaksās no domes budžeta

29.03.2006.


  Preiļu novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Preiļu saimnieks” par lietus ūdens novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu apmaksu, sākot ar 2006.gada 1.aprīli.
  Tehniskās daļas speciālistiem uzdots katru mēnesi veikt skaitītāju rādījumu nolasīšanu, lai samaksa tiktu veikta pēc reālā kanalizācijā ieplūstošā lietus ūdens apjoma.
  Pagājušajā gadā, kad SIA „Preiļu saimnieks” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram apstiprināšanai ūdens tarifu jauno projektu, Sabiedrisko pakalpojumu regulators no kopējiem aprēķiniem izņēma izmaksas par novadītajiem un attīrītajiem lietus ūdeņiem. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu aprēķināšanas metodiku„ izmaksas, kas attiecas uz lietus ūdens attīrīšanu, nav atļauts iekļaut tarifā.
  Paceltais un attīrītais lietus ūdens daudzums tiks apmaksāts no novada domes budžeta. Līdzekļus paredzēts novirzīt no budžeta sadaļas „Labiekārtošanas objektu uzturēšana”. 2005.gadā kopējās izmaksas lietus ūdens novadīšanai un attīrīšanai sastādīja Ls 28 000.

Pēdējās izmaiņas: 29.03.2006.