Biznesa informācijas pakalpojums Nozare.lv Preiļu rajona galvenajā bibliotēkā

21.03.2006.

 
  Preiļu RGB ar valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” atbalstu abonē un piedāvā saviem lasītājiem LETA sagatavoto elektronisko biznesa informācijas pakalpojumu Nozare.lv, kur jaunākā un aktuālākā informācija par notiekošo tiek apkopota un sistematizēta 30 svarīgākajās Latvijas biznesa nozarēs. Tā tiek papildināta tiešsaistes režīmā.
  Nozare.lv ir spēcīgs informatīvs risinājums, kas apvieno aktuālu saturu ar ērtu lietošanu un vieglu meklēšanu.

Katras nozares informāciju veido:


 LETA ziņas
Nozarē aktuālo notikumu objektīvs atspoguļojums.

 Preses publikācijas
Laikrakstu publikāciju teksti par nozarē svarīgākajiem notikumiem.
 
  Anotācijas
Ar nozari saistīto preses publikāciju atreferējums.
 
 Nozares rādītāji
Būtiskāko statistisko datu atainojums tabulās vai grafikos.

 Nozares komentāri
LETA Ekonomisko pētījumu speciālistu komentāri un prognozes.
 
  Preses relīzes
Uzņēmumu un organizāciju paziņojumi presei.

 Konkursi un izsoles
Presē publicētie valsts iestāžu, uzņēmumu konkursi un izsoles.

 Notikumu kalendārs
Informācija par gaidāmajiem pasākumiem. Kalendārs nākamajiem 6 mēnešiem.

 Likumi
Ministru kabineta apstiprinātie likumprojekti un pieņemtie rīkojumi, noteikumi. Katras nozares pamatlikumi, to izmaiņas.

 LV paziņojumi
LR oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” publikācijas – valsts varas un pārvaldes institūciju dokumentu atspoguļošana un citi tematiskie materiāli.

Biznesa informācijas pakalpojumu veido lielākā Latvijas ziņu aģentūra LETA un Ekonomisko pētījumu institūts (EPI), kas darbojas tās sastāvā un apvieno vairāk nekā 20 nozaru speciālistus.

Anitra Poplavska
Preiļu RGB speciāliste informācijas jautājumos


 

Pēdējās izmaiņas: 21.03.2006.