Svarīgākie datumi aprīlī un maijā, kurus jāatceras lauksaimniekiem

21.03.2006.


Svarīgākie datumi aprīlī un maijā, kurus lauksaimniekiem jāatceras


Atbalsta veids


Pasākums


Dokumentu iesniegšanas termiņš


Papildus valsts tiešie maksājumi


Iesniegums par 2005. gadā nokautajiem un eksportētajiem liellopiem.


15. aprīlis


Lauku attīstības plāna pasākumi


Priekšlaicīga pensionēšanās.


Standartu sasniegšana.


Turpinās iesniegumu pieņemšana ”Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”.


28. aprīlis


15. aprīlis


Struktūrfondu atbalsts


Zemes ielabošana.


Atbalsts mežsaimniecībai.


15. aprīlis


Nacionālās subsīdijas


Atbalsts augšņu agroķīmiskai izpētei un meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai.


1. maijs


Piena lopkopība


Iesniegums par pārbaudamā buļļa meitu (pirmpieni).


1. aprīlis


Liellopu gaļas ražošana


Iesniegums par tīršķirnes un 1.pakāpes krustojuma gaļas šķirnes zīdītājgovīm un telēm.


Iesniegums par sertificētiem vaislas buļļiem un jaunbuļļiem


10. aprīlis


10. aprīlis


Cūkkopība


Atbalsts šķirnes dzīvnieku saimniecībām.


5. aprīlis


Kazkopība Aitkopība


Iesniegums par nozarē nepieciešamā aprīkojuma iegādi (šķirnes dzīvnieku saimniecībām).


5. aprīlis


Augkopība


Atbalsts produktīvo ilggadīgo stādījumu ierīkošanai.


1.maijs


Kredītprocentu dzēšana


Atbalsts 2005.gada kredītprocentu daļējai dzēšanai.


1. aprīlis


Kooperatīvajām sabiedrībām


Atbalsts jaunajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.


1. aprīlis


Grāmatvedība un nodokļi


PVN mēneša deklarācija un maksāšanas termiņš. Atskaite par izlietotajām pavadzīmēm


Katra mēneša 15. datums


Preču pavadzīmes rēķini


Atskaite par preču pavadzīmju-rēķinu izlietojumu.


Katra mēneša 15. datums


Iedzīvotāju ienākuma nodoklis


Gada ienākuma deklarācija.


1. aprīlis


Uzņēmuma ienākuma nodoklis


Gada ienākuma deklarācija.


1. maijs


Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas


Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš – PAŠNODARBINĀTAJIEM


15. aprīlis


Paskaidrojums augļkopībā. Līdz 2006. gada 1. maijam 2006. gadā paredzētie ilggadīgie stādījumi ir jāpiesaka Latvijas Augļkopju asociācijā. Lai šogad saņemtu valsts subsīdiju atbalstu integrētajā augļkopībā, būs nepieciešams sertifikāts par apmācību kursu beigšanu. Mūsu novada lauksaimniekiem tuvākā apmācību vieta – Daugavpils rajona Višķu tehnikums. 


 

Pēdējās izmaiņas: 21.03.2006.