Mājputnu turētājiem

21.03.2006.


      2006.gada 8. martā tika publicēti MK noteikumi Nr.171 ”Noteikumi par putnu gripas uzliesmojuma draudu novēršanas pasākumiem”, kuri paredz, ka, rodoties aizdomām  par mājputnu vai savvaļas putnu saslimšanu ar putnu gripu, nekavējoties jāziņo PVD dienestam pa tālruni 5381272 vai 5307049 .                        
       Mājputnu īpašnieks nedrīkst pieļaut tiešu vai netiešu mājputnu kontaktu ar savvaļā mītošiem putniem, jo īpaši ar ūdensputniem. Mājputni jātur slēgtā telpā. Ja tas nav iespējams, jānodrošina mājputnu turēšana norobežotā teritorijā, kur nevar piekļūt savvaļas putni, arī mājputniem paredzētai barībai. Mājputnus nedrīkst dzirdīt ar ūdeni no vaļējām ūdenstilpnēm, kas pieejamas savvaļas putniem
      Šo noteikumu uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests. Paredzēts, ka noteikumi būs spēkā līdz 2006. gada 31. maijam.


 

Pēdējās izmaiņas: 21.03.2006.