Putnu nedēļa Preiļu 1.pamatskolā

21.03.2006.


  No 13. līdz 17. martam Preiļu 1. pamatskolas 1. – 4. klašu skolēni un skolotāji tika iesaistīti daudzveidīgās „Putnu nedēļas” norisēs.
   13. martā tika atklāta 1. – 4. klašu skolēnu zīmējumu un veidojumu izstāde „Putni mums līdzās” un notika konkurss „Putni Latvijā” 1.-2. un 3.- 4. klašu grupām.
  Skolēni rādīja labas zināšanas, un tika noteikti arī uzvarētāji. 1. – 2.kl. grupā 1.vietu ieguva 2.c klases komanda (sk. I. Belousova), 2.vieta – 1.c klases komandai (sk. I. Pokšāne), bet 3.vieta – 1.b (sk. S. Mauriņa) un 2.a klases (sk. E. Skutele) komandām.
  Savukārt 3. – 4. klašu grupā 1. vietu izcīnīja 4.c klases komanda (sk. A. Laškova), 2. vietā bija 3.a klase (sk. A. Lauska), bet 3. vietā – 4.b klase (sk. I. Jeršova).
16. martā skolēni pulcējās uz koncertprogrammu „Dziedādama es staigāju, kā cielava dancodama…”, uz kuru katrai klasei bija jāsagatavo viens priekšnesums – dziesma, deja, dzejolis u. tml. par putniem.
  17. martā skolā viesojās Liepājas leļļu teātris ar izrādi „Burvju stabulīte”.
 
Ilze Broka,
Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā sākumskolā

Pēdējās izmaiņas: 21.03.2006.