Aizkalnes pagasta centra administrācijas ēku remontēs SIA „Preiļu santehniķis”

14.03.2006.

  Preiļu novada domē noslēgusies cenu aptauja par Aizkalnes pagasta centra administrācijas ēkas remontu. Paziņojumi par iepirkumu tika izsūtīti SIA “Būvteks”, SIA “Preiļu saimnieks” un SIA “Preiļu celtnieks”.
  Dome saņēma divus piedāvājumus. SIA “Preiļu saimnieks” piedāvājuma līguma cena ar PVN ir Ls 14553,35, izpildīto darbu garantijas laiks 3 gadi, logiem 5 gadi. SIA “Preiļu santehniķis” piedāvājuma līguma cena ar PVN ir Ls 12003,37, izpildīto darbu garantijas laiks 3 gadi, logiem 5 gadi. 
  Būvdarbu iepirkumu komisija nolēma par cenu aptaujas uzvarētāju atzīt SIA “Preiļu santehniķis”, jo piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, tehniskajai specifikācijai un tam ir zemāka cena. Ar SIA „Preiļu santehniķis” tuvākajā laikā tiks slēgts līgums par remontdarbu izpildi, kas paredz nomainīt pagasta administrācijai ēkai atlikušos vecos logus un renovēt katlu māju, uzstādot jaunas iekārtas.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 14.03.2006.