Preiļu rajona galvenā bibliotēka piedāvā interneta adrešu ceļvedi

14.03.2006.


  2004. gadā Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” projekta VVBIS (Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma) ietvaros, lai nodrošinātu informācijas pieejamību un palielinātu Latvijas bibliotēku sniegto pakalpojumu apjomu, atbalstīja un piešķīra finansējumu projekta „Jaunās informācijas tehnoloģijas bērniem – drošs ceļš uz nākotni” realizācijai.
  Šī projekta ietvaros ir ierīkota viena datorizēta darba vieta Preiļu 2. vidusskolas, Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu arodvidusskolas, Aizkalnes pamatskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas bibliotēkās, kā arī Preiļu novada Aizkalnes bibliotēkā, Preiļu RGB un Preiļu rajona galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļā.
  Sadarbojoties skolu, publiskajām bibliotēkām un skolu informācijas speciālistiem ir izveidots interneta adrešu ceļvedis bērniem un jauniešiem par interesantākajiem, aktuālākajiem interneta resursiem novadā, rajonā, Latvijā un ārzemēs: „Informācijas resursi bērniem un jauniešiem”.
  Šis ceļvedis ir ievietots Preiļu RGB interneta mājas lapā www.preilubiblioteka.lv sadaļā „Datu bāzes” un Preiļu Valsts ģimnāzijas mājas lapā www.pvg.edu.lv .
  Ir izstrādāta bibliotekāru apmācības  un metodisko materiālu programma darbam ar elektroniskajiem resursiem, apmācīti bibliotekāri, kas savukārt apmācīs bērnus un jauniešus. 
Interneta saišu katalogs ir sakārtots pēc bibliotēkās lietotās klasifikācijas shēmas UDK (Universālā decimālā klasifikācija ) un interesenti var meklēt viņus interesējošo jautājumu atbilstošajā nozarē vai kādā no meklētājserveriem.
  Ceram, ka jaunais interneta adrešu katalogs būs noderīgs palīgs informācijas meklēšanā ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.
Anitra Poplavska,
Preiļu rajona galvenās bibliotēkas speciāliste informācijas jautājumos 

Pēdējās izmaiņas: 14.03.2006.