Preiļu RGB gatavojas Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” atbalstītā projekta prezentācijai

14.03.2006.


   2005. gadā V/A „Kultūras informācijas sistēmas” atbalstīja Preiļu RGB iesniegto projektu „Pašvaldības bibliotēka – pašvaldības un reģiona attīstības faktors” .
Projekta mērķis – paplašināt elektronisko resursu klāstu par Preiļu rajonu un izciliem novadniekiem.
  Šī projekta ietvaros bibliotēka ir saņēmusi datortehniku, ir iekārtotas datorizētas darba vietas ar interneta pieslēgumu bibliotēkas apmeklētāju vajadzībām, papildināta bibliotēkas mājas lapa, īpaši akcentējot informāciju par novadu un Preiļu rajona pagastu bibliotēkām un ir izveidoti elektroniskie resursi: „ Novadnieku enciklopēdija”, „Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri ” un „ A/S „Preiļu siers” ”.
   „Novadnieku enciklopēdijā” ir apkopotas biogrāfijas ziņas par 300 novadniekiem. Personāliju atlases princips: dzimis, mācījies, darbojies, dzīvo vai dzīvojis rajonā un devis  zināmu ieguldījumu tā attīstībā. Informācija ņemta no enciklopēdijām, biogrāfiskām vārdnīcām, uzziņu izdevumiem, rakstiem un intervijām periodikā. Diemžēl nereti ziņas dažādos avotos ir atšķirīgas (dzīves dati un vietu nosaukumi), tāpēc grūtības radīja datu precizēšana. Darbs pie datu bāzes tiks turpināts un tā tiks papildināta burtu L – Ž ietvaros. Elektroniskajam resursam ir pievienots bibliogrāfiskais saraksts par katru personu.
   Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas kā augstākais valsts apbalvojumus tika atjaunots Triju Zvaigžņu ordenis, kurš dibināts 1924.gadā par piemiņu Latvijas valsts tapšanai. Ordeni piešķir par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību valsts, pašvaldību, sabiedriskajā, kultūras un saimnieciskajā darbā. Ordeņa saņēmēju vidū ir arī 63 mūsu novadnieki. Ziņas par viņiem apkopotas elektroniskajā resursā „Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri ” , balstoties uz „Latvijas Vēstneša” apgādā izdoto 2 sējumu krājumu „Triju Zvaigžņu gaismā”.
  Vēl viens elektroniskais resurss, kas tapis šī projekta ietvaros, apkopo informāciju par akciju sabiedrību „Preiļu siers” – lielāko siera ražotni un eksportētāju valstī, kas dod lielu ieguldījumu rajona attīstībā. Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras konkursā „Latvijas eksportspējīgākais produkts 2004” Preiļos ražotais siers „Čedars” ieguva 3. vietu kategorijā „Produkts vai pakalpojums ar straujāko eksporta apjoma pieaugumu”. Šajā datu bāzē ir ievietoti 40 laikrakstu un žurnālu pilnteksti, fotogrāfijas un akciju sabiedrības vēstures apraksts no Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja fondiem, izmantota a/s “Preilju siers’ sniegtā informācija. Datu bāzei ir pievienots bibliogrāfiskais saraksts.
  Visas datu bāzes tiks ievietotas Preiļu RGB mājas lapā www.preilubiblioteka.lv un būs pieejamas jebkuram interesentam pēc projekta prezentācijas, kas paredzēta 21. aprīlī.

Anitra Poplavska,
Preiļu rajona galvenās bibliotēkas speciāliste informācijas jautājumos


 

Pēdējās izmaiņas: 14.03.2006.