15.martā plkst.15.00 notiks Preiļu novada domes sēde

14.03.2006.


Darba kārtībā:
 
1. Finanšu komitejas jautājumi


1.1. Par SIA  „Preiļu saimnieks” 2005.gada pārskata apstiprināšanu.
1.2. Iesniegumu izskatīšana:
1.2.1. Eduarda Oļševska iesnieguma izskatīšana.
1.2.2. SIA „Preiļu saimnieks iesnieguma izskatīšana.


2. Par atkritumu apsaimniekošanu.


3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:


3.1. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
3.2. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
3.3. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
 Novada domes priekšsēdētājs   J.Eglītis


 

Pēdējās izmaiņas: 14.03.2006.