Konkurss “Ko stāsta (dzied, dzejo, zīmē) par manu putnu”

12.03.2006.

  Latvijā ir zināmas 16 pašvaldības – pilsētas, mazpilsētas un pagasti, kuru ģerbonī attēlots putns, un katrai droši vien ir savs stāsts, kāpēc tieši šis putns rotā pilsētas ģerboni. Preiļu ģerbonī redzams gudrības simbols – krauklis, Staiceles ģerbonī gozējas stārķis, Ērgļiem tas ir ērglis, Madonai – gailis, Gulbenei – gulbis, Jūrmalai – kaija.
  2006. gada 22.jūlijā šīs pašvaldības jau piekto reizi tiksies tradicionālajā pašvaldību sadraudzības pasākumā „Diži putni, mazi putni – sanāciet, sadziediet”. Šoreiz namamātes pienākumus uzņēmusies Staicele – pilsēta, kura par savu simbolu izraudzījusies stārķi.
  Tā kā vairāku pašvaldību ģerboņos rotājās visraibākā putnu saime: stārķis, dzērve, gulbis, gailis, kaija, vanags, ugunsputns un citi putni, Staiceles pilsētas dome ir izstrādājusi savdabīga konkursa nolikumu „Ko stāsta (dzied, dzejo, zīmē) par manu putnu”. Konkursa uzdevums ir savākt un apkopot teikas, pasakas, stāstus, dzejoļus, tēlojumus, dziesmas, anekdotes, karikatūras un zīmējumus par tā putna tēmu, kas attēlots pašvaldību simbolikā.
  Veiksmīgākie konkursam iesniegtie materiāli – pasakas, teikas, stāsti, dzejoļi, dziesmas, karikatūras un zīmējumi, kas visprecīzāk atbilst šī konkursa nolikumam un visizsmeļošāk atspoguļo pašvaldības raksturojošo putnu, tiks apkopoti un kopīgiem spēkiem izdoti kā brošūra vai grāmatiņa, ko varētu prezentēt 2006. gada 22. jūlijā – pašvaldību kopā sanākšanas reizē.
Ļoti cerot uz Preiļu novada skolu audzēkņu atsaucību atspoguļot mūsu novada gudrības simbolu – kraukli, līdz 7. aprīlim gaidīsim konkursa materiālus Preiļu novada domē. Kontaktpersona – Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle, tālrunis 5322766 vai 6556613.Konkursa nolikums


Konkursa mērķis
Attīstīt bērnu radošo fantāziju, rosinot bērnu interesi par savas pilsētas, pagasta simboliku, folkloru, dzeju un daiļliteratūru .
Konkursa uzdevums
Savākt un apkopot teikas, pasakas, dzejoļus ,jaukas anekdotes, stāstus, tēlojumus, dziesmas, zīmējumus, karikatūras par putnu, kurš attēlots pašvaldības ģerbonī.
Konkursa laiks
Visās putnu pašvaldībās vienlaicīgi laikā no 2006.gada 1.marta līdz 7. aprīlim.
Apkopotie materiāli, saskaņā ar konkursa nolikumu, jāiesniedz Staiceles pilsētas domē līdz 15.aprīlim (pasta zīmogs). Adrese: Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu rajons, LV-4043.
Konkursa dalībnieki
Konkursā var piedalīties visi skolēni vecumā no 7- 16 gadiem.
Darba materiāli
Savāktās un apkopotās teikas, pasakas, dzejoļi, stāsti, tēlojumi, dziesmas, zīmējumi, karikatūras, uzkopēti, uzlīmēti, datorrakstā pārrakstīti uz A4 formāta lapām, cauršūti vākos.
Konkursa darbu vērtēšanas kārtība
Konkursa materiālus vērtēs žūrija, kura sastāvēs no:
• 2 skolēniem,
• 1 pašvaldības pārstāvja,
• 1 Staiceles iedzīvotāja,
• 1 pedagoga.
Darbi tiks izvērtēti līdz 15.maijam, līdz maija beigām katrai dalībskolai tiks rakstiski paziņoti rezultāti.
Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji
Noformējums, atbilstība tēmai, tehniskais izpildījums oriģinalitāte, apjoms. Darbus vērtējam 3 vecuma grupās: 7- 10 gadi, 11 – 13 gadi, 14- 16 gadi.
Konkursa darbu izstādes
Pasākumā „Diži putni, mazi putni, sanāciet, sadziediet” Staicelē 2006. gada  22.jūlijā.
Apbalvošana
Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti 3 labāko darbu autori. Balva uzvarētājam tiks nosūtīta pa pastu vai apsveicot klātienē.
Atcerieties!
Lai Jūsu apkopotie materiāli varētu piedalīties konkursā, tiem jābūt atbilstoši noformētiem: cauršūtiem, vākos uz A4 formāta lapām, obligāti jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam un skolas adresei.


Lai veicas! 

Pēdējās izmaiņas: 12.03.2006.